Перейти до основного вмісту

Публікації

Медіаграмотність як важлива життєва компетенція сучасної людини.

Медіаграмотність як важлива життєва компетенція сучасної людини 4 квітня 2018 року відбулось засідання творчої групи вчителів початкових класів ЗШ № 10 з проблеми «Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ». На засіданні була розглянута тема « Медіаграмотність як важлива життєва компетенція сучасної людини». Медіакомпетентність є складником інформаційної компетентності. Медіакомпетентність особистості – це уміння відбирати, використовувати, критично аналізувати, оцінювати інформацію та створювати і передавати власні медіапродукти. Медіакомпетентна людина вміє критично мислити, складає незалежні судження, уміє приймати компетентні рішення у відповідь на інформацію, передану каналами масової комунікації. Для сучасної людини вміти критично сприймати інформацію, вміти її аналізувати, визначати, чи є ця інформація маніпулятивною є однією з найцінніших життєвих компетенцій, що дозволяє адекватно сприймати навколишній світ і ухвалювати правильні рішенн…

Засідання творчої групи

27 грудня 2017 року відбулось чергове засідання творчої групи вчителів початкових класів з проблеми «Формування ключових  і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ».  План роботи 1. Опрацювання фахової літератури з проблеми використання ІКТ. 2. Презентація власного досвіду «Використання ІКТ на уроках у початковій школі як засобу підвищення якості навчальних досягнень учнів». 3. Укладання теки на допомогу вчителям «Мультимедійні презентації на уроках у початкових класах». Керівник творчої групи ознайомила із результатами анкетування учасників щодо використання ІКТ в професійній діяльності.  Аналіз показав, що вчителі систематично використовують ІКТ в педагогічній діяльності, удосконалюють форми та методи роботи з використанням ІКТ, беруть участь в освітніх вебінарах та розміщують власні матеріали на освітніх сайтах. Дерземанова Н.П. та Кузнєцова І.О. проаналізували методичну літературу, у якій подано теоретичне обґрунтування застосування комп’ютерних технологій в…

Перше засідання творчої групи

Відбулось перше засідання творчої групи вчителів початкових класів з проблеми «Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ». Основною метою всіх інновацій в освіті є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів. Саме цим питанням зацікавились вчителі початкових класів нашої школи. 
Завдання творчої групи: Ознайомлення з методиками використання ІКТ при проведенні уроків в початковій школі.Створення системи освітніх продуктів для використання у роботі вчителями початкових класів.Поширення передового педагогічного досвіду. 
На першому засіданні було визначено науково-методичну проблему, над вирішенням якої буде працювати творча група впродовж наступних …